Advokátní kancelář
JUDr. Edita ARNOLD

Váš spolehlivý partner

KAŽDÝ PŘÍPAD JE ROZEHRANÁ PARTIE. POMŮŽEME VÁM JI VYHRÁT.

Peníze, obchod

 • Právní pomoc v případě finančních potíží
 • Zakládání obchodních společností, spolků a nadací
 • Sepisování smluv a dokumentů
 • Zastupování před úřady
 • Zastupování při ekexučních řízeních
 • Zastupování při dědických řízeních

Rodinné vztahy

 • Právní pomoc při rozvodech a otázkách péče o děti
 • Právní pomoc občanům v důchodovém věku
 • Právní pomoc svobodným či rozvedeným matkám
 • Právní pomoc s řešením vztahů rozvedených rodičů
 • Právní pomoc se sepisováním závětí a majetkoprávních vztahů s tím souvisejících

Oblasti práva

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • správní právo
 • insolvenční řízení
 • exekuční řízení
 • právo sociálního zabezpečení

Právní servis

 • právní poradenství
 • zastupování v soudních či správních řízeních
 • sepisování smluv, listin a dalších právních dokumentů
 • zpracovávání právních rozborů
 • advokátní úschova peněz při převodech nemovitostí

Kvalita služeb

 • vysoká odbornost a spolehlivost
 • soustavné informování klientů
 • efektivní řešení problému
 • komunikace také německy, rusky a francouzsky
 • zdarma úvodní konzultace v rozsahu 30 minut

Ceník služeb

 • hodinová sazba
 • paušální odměna
 • paušální měsíční odměna
 • podíl na hodnotě věci
 • advokátní tarif
 • sazba pro klienty s limitovaným rozpočtem

Zdarma úvodní konzultace v rozsahu 30 minut

V rámci zvýhodněných podmínek nabízíme první půlhodinu konzultace zdarma. Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.

Profil
AK Arnold

JUDr. Edita Arnold založila v říjnu roku 2014 advokátní kancelář se sídlem v Kamenici, okres Praha - východ. Cílem advokátní kanceláře je poskytování komplexních právních služeb převážně českým, ale i zahraničním subjektům v českém, německém, francouzském a ruském jazyce, a to v oblasti obchodního práva, občanského práva, rodinného práva, insolvenčního řízení, vypořádání nemovitých věcí, správy majetku a sporné soudní agendy.

Filosofií advokátní kanceláře je být oporou a partnerem svým klientům, najít pro ně řešení a dosáhnout konečného výsledku za zachování absolutní diskrétnosti a optimálních nákladů.

Za zvýhodněných podmínek nabízí JUDr. Edita Arnold svou právní pomoc občanům v důchodovém věku, svobodným matkám a rozvedeným párům v těžké finanční situaci.

JUDr. Edita Arnold je účastníkem projektu Advokáti do škol. Podstatou projektu je dobrovolné a bezplatné zapojení advokátů do vzdělávání školáků na druhém stupni základních a třetím stupni středních škol. Projekt probíhá formou diskuse se studenty.


JUDr. Edita Arnold absolvovala v roce 2008 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2013 složila advokátní zkoušky a na jaře roku 2014 úspěšně složila rigorózní zkoušku.

Od měsíce června roku 2008 působila na Městském soudě v Praze na Obchodním rejstříku a od roku 2009 do září 2014 působila na Městském soudě v Praze na úseku insolvenčním.

Zámek Kamenice