Skip to main content

Advokátní kancelář
JUDr. Edita ARNOLD

Právní poradenství v oblastech:

Peníze, obchod

 • Právní pomoc v případě finančních potíží
 • Zakládání obchodních společností, spolků a nadací
 • Sepisování smluv a dokumentů
 • Zastupování před úřady
 • Zastupování při ekexučních řízeních
 • Zastupování při dědických řízeních

Rodinné vztahy

 • Právní pomoc při rozvodech a otázkách péče o děti
 • Právní pomoc občanům v důchodovém věku
 • Právní pomoc svobodným či rozvedeným matkám
 • Právní pomoc s řešením vztahů rozvedených rodičů
 • Právní pomoc se sepisováním závětí a majetkoprávních vztahů s tím souvisejících

Oblasti práva

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • správní právo
 • insolvenční řízení
 • exekuční řízení
 • právo sociálního zabezpečení

Právní servis

 • právní poradenství
 • zastupování v soudních či správních řízeních
 • sepisování smluv, listin a dalších právních dokumentů
 • zpracovávání právních rozborů
 • advokátní úschova peněz při převodech nemovitostí

Ceník služeb

 • hodinová sazba
 • paušální odměna
 • paušální měsíční odměna
 • podíl na hodnotě věci
 • advokátní tarif
 • sazba pro klienty s limitovaným rozpočtem

Další vzdělávání

Profil
AK Arnold

Vzdělání.
JUDr. Edita Arnold absolvovala v roce 2008 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2013 složila advokátní zkoušky. V květnu 2014 složila rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy s udělením titulu doktora práv JUDr. V současné době je studentem doktorského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, na katedře občanského práva, studijní program Teoretické právní vědy.

Kancelář
Kancelář založila v říjnu roku 2014 se sídlem v Kamenici, okres Praha - východ. Cílem advokátní kanceláře je poskytování komplexních právních služeb převážně českým, ale i zahraničním subjektům v českém, německém, francouzském a ruském jazyce, a to v oblasti obchodního práva, občanského práva, rodinného práva, insolvenčního řízení, vypořádání nemovitých věcí, správy majetku a sporné soudní agendy.
Filosofie kanceláře
Filosofií advokátní kanceláře je být oporou a partnerem svým klientům, najít pro ně řešení a dosáhnout konečného výsledku za zachování absolutní diskrétnosti a optimálních nákladů.
Pomoc občanům
Za zvýhodněných podmínek nabízí svou právní pomoc občanům v důchodovém věku, svobodným matkám a rozvedeným párům v těžké finanční situaci.

Projekty
Edita Arnold je účastníkem projektu Advokáti do škol. Podstatou projektu je dobrovolné a bezplatné zapojení advokátů do vzdělávání školáků na druhém stupni základních a třetím stupni středních škol. Projekt probíhá formou diskuse se studenty.

Pracovní pozice
Od měsíce června 2008 Městský soud v Praze - obchodní rejstřík - rejstříkové řízení. Leden 2009 - září 2014 Městský soud v Praze - insolvenční řízení.

Zámek Kamenice