Proč a jaké osobní údaje AK Arnold zpracovává? Jak je zajištěna jejich bezpečnost? Jak je prováděná jejich aktualizace nebo nevratná likvidace? Toto a více čtěte v přehledném dokumentu níže.

Kategorie a charakteristiky zpracování osobních údajů

Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“) vstoupilo v platnost dne 24. května 2016 a ve všech členských státech EU se přímo aplikuje ode dne 25. května 2018. GDPR v celé EU nahradí dosavadní vnitrostátní předpisy implementující dnes již více než dvacet let starou směrnici o ochraně osobních údajů (95/46/ES).

Všechny obchodní společnosti i veřejné instituce by si měly osvojit pravidla GDPR, nastavit interní procesy a vytvořit adekvátní dokumentaci, chtějí-li se vyhnout riziku reputačnímu riziku a mnohonásobně vyšším sankcím, než jaké bylo možné uložit podle předchozí právní úpravy.

Smluvní ustanovení do smlouvy s klienty - příloha: (pdf)

Zásadní změny v rámci Nařízení (pdf)

Žádost o uplatnění právních subjektů na informace o osobních údajích (pdf)

Důležité informace (pdf)

Odpověď na žádost o uplatnění právních subjektů na informace o osobních údajích (pdf)